Övrig lokal, Jasminvägen 1, Mellösa, Mellösa

  • 1 034 m²

Jasminvägen 1, fastighetsbeteckning Hasselgården 6. Läge: Tillfart från Jasminvägen. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningarna. Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomten ligger i södersluttning mot Mellösasjön. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i två plan. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Jasminvägen. Dagvattnet leds i öppna di...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 034 m²
Adress Jasminvägen 1
Område Mellösa
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856224

Beskrivning

Jasminvägen 1, fastighetsbeteckning Hasselgården 6.
Läge: Tillfart från Jasminvägen. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningarna. Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomten ligger i södersluttning mot
Mellösasjön.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i två plan.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Jasminvägen. Dagvattnet leds i öppna diken.


Karta


Bilder på lokalen