Mark / tomt, Industrigatan 12, Björnemossen, Gullspång S, Hova

  • 59 640 m²
  • Omgående

Industritomten Björnemossen 1:4 ägs av Gullspångs kommun, fastigheten är klassad för industri och har ett direkt angränsande läge till E20 för goda logistiska möjligheter. E20 kommer under kommande åratt byggas om och ut för att öka kapaciteter och säkerhet. Det finns även närhet till järnväg och sjöfrakt via djuphamn 21 km bort. Idag är fastigheten täckt av skog, som kan verkas på ca åtta veckor och är i princip helt utan höjdskillnader så ingen större markförberedelse krävs avseende terrasse...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 59 640 m²
Adress Industrigatan 12
Område Björnemossen, Gullspång S
Kommun Gullspångs kommun
Tillträde Omgående
Objektsnummer 41928210

Beskrivning

Industritomten Björnemossen 1:4 ägs av Gullspångs kommun, fastigheten är klassad för industri och har ett direkt angränsande läge till E20 för goda logistiska möjligheter. E20 kommer under kommande år att byggas om och ut för att öka kapaciteter och säkerhet. Det finns även närhet till järnväg och sjöfrakt via djuphamn 21 km bort.
Idag är fastigheten täckt av skog, som kan verkas på ca åtta veckor och är i princip helt utan höjdskillnader så ingen större markförberedelse krävs avseende terrassering.
De geotekniska förutsättningarna gällande bärighet är utmärkta för installation av tung utrustning utan att addera större mängder fyllnadsmassor. Genom industriklassningen av detaljplanen kan verksamhet etableras som påverkar omgivningen med ljudföroreningar 24/7.
I dagsläget finns närliggande anslutningspunkter för V/A, el, bredbandsfiber. Anslutningsvägar kommer att anpassas efter behov på redundans och bärighet efter kundens nyttjande.
För mer information se bifogad pdf som även innehåller flygfilm.


Karta


Bilder på lokalen