Produktionslokal, Hohögsgatan 10, HOHÖG, BULLTOFTA, VIDEDAL, Malmö

  • 740 m²
  • 24 667 - 43 167 kr/mån

740 kvm industrilokal, lämplig för produktion och distribution.


Lokaltyper Produktionslokal / Verkstad / Lagerlokal / Logistiklokal / Övrig lokal
Total yta 740 m²
Adress Hohögsgatan 10
Område HOHÖG, BULLTOFTA, VIDEDAL
Objektsnummer 41928240
Områdeshyra 24 667 - 43 167 kr/mån
400 - 700 kr/m²/år

Beskrivning

Lokalen har tidigare inhyst postdistribuering men även annan verksamhet är tänkbar då lokalen kommer att iordningställas för kommande hyresgäst.

Kommunikationer

Busshållplats i anslutning till fastigheten.

Planlösning

Enplan.

Parkering

Parkering vid fastigheten.

Skyltläge

Skyltläge mot Hohögsgatan