Produktionslokal, Hinnerydsvägen 35, Södra Småland, Traryd

  • 10 000 m²


Lokaltyp Produktionslokal
Total yta 10 000 m²
Adress Hinnerydsvägen 35
Område Södra Småland
Kommun Markaryds kommun
Objektsnummer 41856850

Beskrivning

Tomt för Industri och handel intill E4.
Får bebyggas max 30% av markytan.
Högsta byggnadshöjd 7 meter.
Marken terasserad.


Karta
Visa på kartan: