Produktionslokal, Hinnerydsvägen 35, Södra Småland, Traryd

  • 10 000 m²

Tomt för Industri och handel intill E4. Får bebyggas max 30% av markytan. Högsta byggnadshöjd 7 meter. Marken terasserad.


Lokaltyp Produktionslokal
Total yta 10 000 m²
Adress Hinnerydsvägen 35
Område Södra Småland
Kommun Markaryds kommun
Objektsnummer 41856850

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Tomt för Industri och handel intill E4.
Får bebyggas max 30% av markytan.
Högsta byggnadshöjd 7 meter.
Marken terasserad.