Mark / tomt, Hedens industriområde, Hedens/Hamvikens industriområde, Hortlax

Piteå Kommun Fastighets– och Servicekontoret/Mark & Skog Bilservice (0 m) Friskvård (0 m) Restaurang (31 m) Shopping (39 m) Bank (95 m) Uttagsautomat (131 m) Kommunikation (190 m) Bränslestation (440 m)

Hedens insdustriområde ligger i Öjebyn ca 10 minuter från Piteå centrum. Företag som etablerat sig i området är bland annat livsmedelsbutik, teknikföretag och handelsträdgård och betongindustri. Idagfinns det totalt ca 70 000 kvm ledig industrimark på Hedens industriområde. Utifrån köparens behov samt detaljplanens utformning skapas lämplig tomt för tänkt verksamhet. Tomterna kan antingen friköpas eller upplåtas med tomträtt....

Fakta om lokalen
Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 70 000 m²
Adress Hedens industriområde
Område Hedens/Hamvikens industriområde
Objektsnr 41852506
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Hedens insdustriområde ligger i Öjebyn ca 10 minuter från Piteå centrum. Företag som etablerat sig i området är bland annat livsmedelsbutik, teknikföretag och handelsträdgård och betongindustri. Idag finns det totalt ca 70 000 kvm ledig industrimark på Hedens industriområde. Utifrån köparens behov samt detaljplanens utformning skapas lämplig tomt för tänkt verksamhet. Tomterna kan antingen friköpas eller upplåtas med tomträtt.