Övrig lokal, Hedenbrovägen, Boden

  • 4 000 m²

Ytan är inte sammanhängande utan spridd i olika byggnader.


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 4 000 m²
Adress Hedenbrovägen
Objektsnummer 41852477

Beskrivning

Ytan är inte sammanhängande utan spridd i olika byggnader.