Övrig lokal, Höstvägen 8, Brogetorp, Flen

  • 1 152 m²

RESERVERAD! Höstvägen 8, fastighetsbeteckning Silverräven 1. Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder (större område) och öster (smal korridor). Marken lutar åt öster. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 2 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Hös...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 152 m²
Adress Höstvägen 8
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856201

Beskrivning

RESERVERAD! Höstvägen 8, fastighetsbeteckning Silverräven 1.
Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder (större område) och öster (smal korridor).
Marken lutar åt öster. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 2 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker
grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen. Tomten är utsatt för tågbuller, vilket kan medföra begränsningar av utformning vid byggande.


Karta


Bilder på lokalen