Övrig lokal, Höstvägen 4, Brogetorp, Flen

  • 1 225 m²

RESERVERAD! Höstvägen 4, fastighetsbeteckning Silverräven 3. Läge: Tillfart till villaområdet från Höstvägen. Naturmark i sydväst. Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 0,5m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen....


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 225 m²
Adress Höstvägen 4
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856202

Beskrivning

RESERVERAD! Höstvägen 4, fastighetsbeteckning Silverräven 3.
Läge: Tillfart till villaområdet från Höstvägen. Naturmark i sydväst.
Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker
grundläggning krävs
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen.


Karta


Bilder på lokalen