Övrig lokal, Höstvägen 3, Brogetorp, Flen

  • 1 176 m²

SÅLD Höstvägen 3, fastighetsbeteckning Blåräven 2. Läge: Tillfart till villaområdet från Höstvägen. Naturmark i nordost. Marken sluttar åt öster. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 1,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen....


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 176 m²
Adress Höstvägen 3
Område Brogetorp
Objektsnummer 41856180

Beskrivning

SÅLD
Höstvägen 3, fastighetsbeteckning Blåräven 2.
Läge: Tillfart till villaområdet från Höstvägen. Naturmark i nordost.
Marken sluttar åt öster. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 1,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen.


Karta

Bilder på lokalen