Övrig lokal, Höstvägen 2, Brogetorp, Flen

  • 957 m²

RESERVERAD! Höstvägen 2, fastighetsbeteckning Silverräven 4. Läge: Tillfart till villaområdet från Höstvägen. Naturmark i sydväst. Marken sluttar mot söder. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 1m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen....


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 957 m²
Adress Höstvägen 2
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856203

Beskrivning

RESERVERAD! Höstvägen 2, fastighetsbeteckning Silverräven 4.
Läge: Tillfart till villaområdet från Höstvägen. Naturmark i sydväst.
Marken sluttar mot söder. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 1 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker
grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen.


Karta


Bilder på lokalen