Övrig lokal, Höstvägen 14, Brogetorp, Flen

  • 1 058 m²

RESERVERAD! Höstvägen 14, fastighetsbeteckning Fjällräven 1. Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i sydost och delvis i nordost. Marken sluttar åt söder. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 1,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen. Tomten är...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 058 m²
Adress Höstvägen 14
Område Brogetorp
Objektsnummer 41856182

Beskrivning

RESERVERAD! Höstvägen 14, fastighetsbeteckning Fjällräven 1.
Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i sydost och delvis i nordost.
Marken sluttar åt söder. Höjdskillnaden mot Höstvägen är cirka 1,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen. Tomten är utsatt för tågbuller, vilket kan medföra begränsningar av utformning vid byggande.


Karta

Bilder på lokalen