Övrig lokal, Höstvägen 12, Brogetorp, Flen

  • 1 192 m²

RESERVERAD! Höstvägen 12, fastighetsbeteckning Fjällräven 2. Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder. Marken sluttar åt söder. Höjdskillnaden mot Höstvägen är knappt 1 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen. Tomten är utsatt för tågbuller, v...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 192 m²
Adress Höstvägen 12
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856183

Beskrivning

RESERVERAD! Höstvägen 12, fastighetsbeteckning Fjällräven 2.
Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder.
Marken sluttar åt söder. Höjdskillnaden mot Höstvägen är knappt 1 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen.
Tomten är utsatt för tågbuller, vilket kan medföra begränsningar av utformning vid byggande.


Karta


Bilder på lokalen