Övrig lokal, Höstvägen 10, Brogetorp, Flen

  • 1 140 m²

RESERVERAD! Höstvägen 10, fastighetsbeteckning Fjällräven 3. Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder (större område) och i väster (smal korridor). Marken sluttar åt sydost.Höjdskillnaden mot Höstvägen är mindre än 0,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar f...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 140 m²
Adress Höstvägen 10
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856184

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

RESERVERAD! Höstvägen 10, fastighetsbeteckning Fjällräven 3.
Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder (större område) och i väster (smal korridor).
Marken sluttar åt sydost. Höjdskillnaden mot Höstvägen är mindre än 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen. Tomten är utsatt för tågbuller, vilket kan medföra begränsningar av utformning vid byggande.


Karta


Bilder på lokalen