Övrig lokal, Höstvägen 10, Brogetorp, Flen

  • 1 140 m²

RESERVERAD! Höstvägen 10, fastighetsbeteckning Fjällräven 3. Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder (större område) och i väster (smal korridor). Marken sluttar åt sydost.Höjdskillnaden mot Höstvägen är mindre än 0,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar f...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 140 m²
Adress Höstvägen 10
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856184

Beskrivning

RESERVERAD! Höstvägen 10, fastighetsbeteckning Fjällräven 3.
Läge: Tillfart från Höstvägen. Villaområde med naturmark i söder (större område) och i väster (smal korridor).
Marken sluttar åt sydost. Höjdskillnaden mot Höstvägen är mindre än 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Höstvägen. Tomten är utsatt för tågbuller, vilket kan medföra begränsningar av utformning vid byggande.


Karta


Bilder på lokalen