Övrig lokal, Decembervägen 8, Brogetorp, Flen

Flens kommun

Decembervägen 8, fastighetsbeteckning Hasselmusen 4. Läge: Tillfart från Decembervägen. Naturmark i sydost och nordost. Viss utfyllning kan vara nödvändig. Marken sluttar främst åt sydost. Höjdskillnaden mot Decembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Dec...

Fakta om lokalen
Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 205 m²
Adress Decembervägen 8
Område Brogetorp
Objektsnr 41856187
Få prisuppgift & information

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Decembervägen 8, fastighetsbeteckning Hasselmusen 4.
Läge: Tillfart från Decembervägen. Naturmark i sydost och nordost.
Viss utfyllning kan vara nödvändig. Marken sluttar främst åt sydost. Höjdskillnaden mot Decembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Decembervägen.

Decembervägen 6, Brogetorp

Decembervägen 6, fastighetsbeteckning Hasselmusen 1. Läge: T...

Visad

Höstvägen 4, Brogetorp

Höstvägen 4, fastighetsbeteckning Silverräven 3. Läge: Tillf...

Visad

Höstvägen 2, Brogetorp

Höstvägen 2, fastighetsbeteckning Silverräven 4. Läge: Tillf...

Visad

Novembervägen 5, Brogetorp

Novembervägen 5, fastighetsbeteckning Hermelinen 4. Läge: Ti...

Visad