Övrig lokal, Decembervägen 6, Brogetorp, Flen

  • 1 040 m²

Decembervägen 6, fastighetsbeteckning Hasselmusen 1. Läge: Tillfart från Decembervägen. Naturmark i sydost och nordost. Idag finns en tillfällig lekplats på tomten. Marken sluttar främst åt sydost.Höjdskillnaden mot Decembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledn...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 040 m²
Adress Decembervägen 6
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856186

Beskrivning

Decembervägen 6, fastighetsbeteckning Hasselmusen 1.
Läge: Tillfart från Decembervägen. Naturmark i sydost och nordost. Idag finns en tillfällig lekplats på tomten.
Marken sluttar främst åt sydost. Höjdskillnaden mot
Decembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker
grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Decembervägen.


Karta


Bilder på lokalen