Produktionslokal, Danmarks-Kumla Övergård 113, ÖSTRA FYRISLUND, Uppsala

  • 1 000–2 700 m²
  • 41 667 - 202 500 kr/mån

Uppställningsyta i ett mycket rationellt läge invid Kumlamotet, en av Uppsalas entréer från E4, och i anslutning till Östra Fyrislund.


Lokaltyper Produktionslokal / Lagerlokal / Övrig lokal / Verkstad / Logistiklokal
Total yta 1 000–2 700 m²
Adress Danmarks-Kumla Övergård 113
Område ÖSTRA FYRISLUND
Kommun Uppsala kommun
Objektsnummer 41932903
Områdeshyra 41 667 - 202 500 kr/mån
500 - 900 kr/m²/år

Beskrivning

Uppställningsyta i ett mycket rationellt läge invid Kumlamotet, en av Uppsalas entréer från E4, och i anslutning till Östra Fyrislund. Ytan kan hyras i mindre delar eller utökas. Möjlighet finns att stängsla in området.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen