Mark / tomt, Bruksvägen, Karlslund Krutet 2, Mariestad

  • 8 144 m²
  • Omgående

Orådet ligger med väldigt goda kommunikationer ut mot E20.


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 8 144 m²
Adress Bruksvägen
Område Karlslund Krutet 2
Takhöjd Planen tillåter 10 meter i byggnadshöjd.
Tillträde Omgående
Objektsnummer 41920551

Beskrivning

Området är planlagt för industriändamål.

Skyltläge

Utmed Marieforsleden.
Vägen har en årsmedelsdygnstrafik på 7167 fordon.

Uppvärmning

Möjlighet till fjärrvärme.


Karta

Bilder på lokalen