Produktionslokal, Ånghammargatan 1, BÄCKBY, Västerås

  • 84 m²
  • 5 250 - 8 750 kr/mån

Rumsindelat kontor med egen entré.


Lokaltyper Produktionslokal / Verkstad / Kontor / Lagerlokal / Logistiklokal
Total yta 84 m²
Adress Ånghammargatan 1
Område BÄCKBY
Objektsnummer 41926349
Områdeshyra 5 250 - 8 750 kr/mån
750 - 1 250 kr/m²/år
Bifogade filer

Omgivning

Fastigheten ligger i Bäckby industriområde ca 4 kilometer väster om centrala Västerås. Omgivningen utgörs av främst industrifastigheter med tillhörande lokaler och enstaka butiker. Direkt väster om industriområdet finns ett bostadsområde som präglas av flerbostadshus.

Kommunikationer

Avståndet till närmaste avfart till E18 är endast cirka 1,5 kilometer och nås via Surahammarsvägen. Busshållplats finns inom industriområdet vid Köpingsvägen och Lisjögatan.


Bilder på lokalen