Produktionslokal, John Bunyansväg, Hisingen, Göteborg

Business Region Göteborg Friskvård (0 m) Restaurang (22 m) Shopping (41 m) Bilservice (86 m) Kommunikation (102 m) Grönområde (191 m) Parkering (271 m) Kemtvätt (559 m) Bränslestation (584 m)

HISINGEN LOGISTIKPARK Hisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt anslutning till Hisingsleden och granne med Göteborgs hamn. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.Med ett väl fungerande vägnät i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi 5 km från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo. Här planerar vi uppförandet av 160 000 m2 logistikyta fördelat på fem fastigheter med möjlighet till anpassning utifrån respektive hyresgästs...

Beskrivning

HISINGEN LOGISTIKPARK
Hisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt anslutning till Hisingsleden och granne med Göteborgs hamn. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.
Med ett väl fungerande vägnät i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi 5 km från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo.

Här planerar vi uppförandet av 160 000 m2 logistikyta fördelat på fem fastigheter med möjlighet till anpassning utifrån respektive hyresgästs behov.

Hisingen Logistikpark ger oss möjlighet att erbjuda moderna miljöcertifierade logistikbyggnader med optimerad lagringskapacitet. Möjlighet finns att utforma och anpassa byggnaderna utifrån respektive hyresgästs krav och behov.

BOCKASJÖ AB
Bockasjö AB är en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare inom lager och logistikanläggningar. Koncernen både bygger, äger och förvaltar.

Våra kunder ser stort värde i att ha en samarbetspartner som tar hand om hela processen, från markanskaffning till byggnation och förvaltning. Ett nära samarbete från start ger förutsättningarna för ett lyckat slutresultat. Alltid med fokus på effektivitet och lyhördhet för kundens önskemål.

John Bunyansväg, Hisingen

HISINGEN LOGISTIKPARK Hisingen Logistikpark är strategiskt p...

Visad

John Bunyansväg, Hisingen

HISINGEN LOGISTIKPARK Hisingen Logistikpark är strategiskt p...

Visad

John Bunyansväg, Hisingen

HISINGEN LOGISTIKPARK Hisingen Logistikpark är strategiskt p...

Visad

John Bunyansväg, Hisingen

HISINGEN LOGISTIKPARK Hisingen Logistikpark är strategiskt p...

Visad