Kontor, Ånghammargatan 4, BÄCKBY, Västerås

  • 108 m²
  • 6 750 - 11 250 kr/mån

Mindre lagerlokal i Bäckby Park.


Lokaltyper Kontor / Lagerlokal / Logistiklokal
Total yta 108 m²
Adress Ånghammargatan 4
Område BÄCKBY
Objektsnummer 41923841
Områdeshyra 6 750 - 11 250 kr/mån
750 - 1 250 kr/m²/år

Beskrivning

En liten lokal som kan användas till lager/förråd. Inget avlopp i lokalen.

Omgivning

Fastigheten ligger i Bäckby industriområde ca 4 kilometer väster om centrala Västerås. Omgivningen utgörs av främst industrifastigheter med tillhörande lokaler och enstaka butiker. Direkt väster om industriområdet finns ett bostadsområde som präglas av flerbostadshus.

Kommunikationer

Avståndet till närmaste avfart till E18 är endast cirka 1,5 kilometer och nås via Surahammarsvägen. Busshållplats finns inom industriområdet vid Köpingsvägen och Lisjögatan.


Bilder på lokalen