Lagerlokal, Utmarksvägen 10, Sörby Urfjäll, Gävle

Diös Shopping (126 m) Restaurang (161 m) Bilservice (170 m) Bränslestation (262 m) Friskvård (299 m) Kommunikation (458 m)

Ljus lager-/produktionslokal i bra läge på Sörby Urfjäll.

Beskrivning

Ljus lager-/produktionslokal i bra läge på Sörby Urfjäll. Tillhörande kontor och omklädningsrum. Inlastning sker via en markbunden port samt två dockningsstationer med väderskydd. Stora utvändiga ytor för uppställning av fordon och material. Tillgång till stor "carport" för utvändig uppställning.

Omgivning

Sörby Urfjäll, industriområde i södra delen av Gävle, cirka 3,5 km från centrum. Området är till stora delar bebyggt och tillgängligheten är god. Längs trafikleden Österbågen löper en gång- och cykelväg.

Kommunikationer

Goda bussförbindelser. Cirka 3,5 km till tågstation och busstation i centrum.

Service

Flera restauranger finns i området.