Produktionslokal, Storgatan 88, Nyland

Colliers International AB Kommunikation (373 m) Restaurang (376 m) Shopping (386 m) Friskvård (513 m)

Industrilokal med travers ,tryckluftsanläggning ,portar och betongolv med fall till brunnar. Industrilokal om 445 m², kontor 50 m² ,vågrum 30 m² ,omklädning i källare 30 m² ,lunchrum, förråd, loft 250m². Här finns även en fristående skärmtaksbyggnad med stålstomme och plåttak på 1215 m² med belysning. Betongplatta om 260 m² ,dimensionerad för tunga fordon, fall till brunnar och utrustad med fickor för tippning av metallskrot och avskiljning av miljöfarliga vätskor / skäroljor till godkänd anläg...

Beskrivning

Industrilokal med travers ,tryckluftsanläggning ,portar och betongolv med fall till brunnar. Industrilokal om 445 m², kontor 50 m² ,vågrum 30 m² ,omklädning i källare 30 m² ,lunchrum, förråd, loft 250 m². Här finns även en fristående skärmtaksbyggnad med stålstomme och plåttak på 1215 m² med belysning. Betongplatta om 260 m² ,dimensionerad för tunga fordon, fall till brunnar och utrustad med fickor för tippning av metallskrot och avskiljning av miljöfarliga vätskor / skäroljor till godkänd anläggning. Del av skärmtaksbyggnaden är även förberedd att bygga till en 524 m² industrihall enligt tidigare avgivet ej helt utnyttjat bygglov (väggar, portar kan kompletteras). Vidare finns 50-ton lastbilsvåganläggning, 10-tons styckegods våg Stathmos samt Atlas Copco luftkompressor i fast installation. Totalt 15 827 m² mark varav ca 11 000 m² hårdgjord asfaltyta. 1215 m² skärmtaksbyggnad, delvis med bottenplatta av betong och med inredningsbar del av skärmtaksytan om 300- 1200 m² och dessutom en 605 m² indu