Kontor, Ånghammargatan 4, BÄCKBY, Västerås

  • 180 m²
  • 11 250 - 18 750 kr/mån

En mindre verksamhetslokal i Bäckby industriområde.


Lokaltyper Kontor / Lagerlokal / Logistiklokal
Total yta 180 m²
Adress Ånghammargatan 4
Område BÄCKBY
Objektsnummer 41915474
Områdeshyra 11 250 - 18 750 kr/mån
750 - 1 250 kr/m²/år
Bifogade filer

Beskrivning

Lokalen är fördelad på kontors- samt lagerdel. Egen entré till kontoret och inlastning via port till lagret.

Omgivning

Fastigheten ligger i Bäckby industriområde ca 4 kilometer väster om centrala Västerås. Omgivningen utgörs av främst industrifastigheter med tillhörande lokaler och enstaka butiker. Direkt väster om industriområdet finns ett bostadsområde som präglas av flerbostadshus.

Kommunikationer

Avståndet till närmaste avfart till E18 är endast cirka 1,5 kilometer och nås via Surahammarsvägen. Busshållplats finns inom industriområdet vid Köpingsvägen och Lisjögatan.


Bilder på lokalen