Produktionslokal, Bronsyxegatan 4, FOSIE, Malmö

  • 6 000 m²
  • 325 000 - 500 000 kr/mån

Fastighet lämplig för kontor med tillhörande lager/produktionsyta. Lämpligt för postorder, lättare tillverkning etc.


Lokaltyper Produktionslokal / Verkstad / Kontor / Lagerlokal / Logistiklokal
Total yta 6 000 m²
Adress Bronsyxegatan 4
Område FOSIE
Objektsnummer 41928153
Områdeshyra 325 000 - 500 000 kr/mån
650 - 1 000 kr/m²/år

Beskrivning

Fastighet lämplig för kontor med tillhörande lager/produktionsyta. Lämpligt för postorder, lättare tillverkning etc.
Utmärkt skyltläge utmed ringvägen i Malmö. Fastigheten har goda in/urlastningsmöjligheter på båda våningsplan.

Service

Närhet till E-Center

Skyltläge

Utmärkt skyltläge för trafik på Ringvägen