Produktionslokal, Ovädersgatan 6, Göteborg, Göteborg

  • 590 m²

Industri-/verkstad-/lagerlokal med bra läge i Biskopsgårdens ind.omr. Rejäl lokal, 2 markportar. Del av gård ingår. OBS; Ej bilrelaterad verksamhet.


Lokaltyper Produktionslokal / Verkstad
Total yta 590 m²
Adress Ovädersgatan 6
Område Göteborg
Objektsnummer 41924392

Beskrivning

Till våren (april 2020) finns möjlighet att hyra en enkel, men rejäl, industri-/verkstad-/lagerlokal i ett bra läge i Biskopsgårdens industriområde. Området ligger mycket strategiskt nära viktiga trafikleder, Göteborgs hamn och industrin på Hisingen, inkl Volvo. Lokalen har 2 större markportar, 1 travers (3000 kg) och 3 st telfer. Lokalen är utrustad med svetsutsug och tryckluftsledningar.
Det finns inga brunnar eller oljeavskiljare till lokalen!
OBS; ej bilrelaterad verksamhet.
Kontakta oss på Lokalisera för att boka en visning.

Omgivning

Biskopsgården är sedan 1950-talet en citynära förort till Göteborg. Stadsdelen har under 1980- och 90-talen renoverats och moderniserats. Bebyggelsen är belägen i ofta höglänt terräng, och många bostäder har vidsträckt utsikt över staden i öster eller skärgården i väster.

Biskopsgården är även ett trafiktorg vid slutet av Hjalmar Brantingsgatan, som utgör huvudinfart till stadsdelen med samma namn. Gatunamnen i området Biskopsgården har alla med väder att göra - som till exempel Dimvädersgatan, Godvädersgatan etc.

Planlösning

Finns 1 förråd/mycket enkelt! kontorsutrymme/rum.

Parkering

Mindre inhägnad gårdsyta utanför