Produktionslokal, Ånghammargatan 4, Bäckby, Västerås

  • 138 m²
  • 8 625 - 14 375 kr/mån

Verksamhetslokal med god takhöjd.


Lokaltyper Produktionslokal / Verkstad / Kontor / Lagerlokal / Logistiklokal
Total yta 138 m²
Adress Ånghammargatan 4
Område Bäckby
Objektsnummer 41915472
Områdeshyra 8 625 - 14 375 kr/mån
750 - 1 250 kr/m²/år
Bifogade filer

Beskrivning

Lokalen har en lagerdel i markplan med inlastning via en hög port samt en kontorsdel i två våningar.

Omgivning

Fastigheten ligger i Bäckby industriområde ca 4 kilometer väster om centrala Västerås. Omgivningen utgörs av främst industrifastigheter med tillhörande lokaler och enstaka butiker. Direkt väster om industriområdet finns ett bostadsområde som präglas av flerbostadshus.

Kommunikationer

Avståndet till närmaste avfart till E18 är endast cirka 1,5 kilometer och nås via Surahammarsvägen. Busshållplats finns inom industriområdet vid Köpingsvägen och Lisjögatan.


Bilder på lokalen