Produktionslokal, Ånghammargatan 4, BÄCKBY, Västerås

  • 400 m²
  • 25 000 - 41 667 kr/mån

Bra verksamhetslokal i Bäckby Park.


Lokaltyper Produktionslokal / Verkstad / Kontor / Lagerlokal / Logistiklokal
Total yta 400 m²
Adress Ånghammargatan 4
Område BÄCKBY
Objektsnummer 41926767
Områdeshyra 25 000 - 41 667 kr/mån
750 - 1 250 kr/m²/år
Bifogade filer

Beskrivning

Kombilokal med ett flexibelt lager med flera portar, ett flertal kontor, konferensrum samt personalutrymmen. Lokalen är fördelad på två plan.

Omgivning

Fastigheten ligger i Bäckby industriområde ca 4 kilometer väster om centrala Västerås. Omgivningen utgörs av främst industrifastigheter med tillhörande lokaler och enstaka butiker.

Kommunikationer

Avståndet till närmaste avfart till E18 är endast cirka 1,5 kilometer och nås via Surahammarsvägen. Busshållplats finns inom industriområdet vid Köpingsvägen och Lisjögatan.


Karta

Bilder på lokalen