Butikslokal, Verkstadsgatan 3, HÖRBY, Hörby

  • 680 - 6 280 m²

Relativt nybyggda lokaler som passar för försäljning, butik, lager och verkstad. Stor flexibilitet!


Lokaltyper Butikslokal / Produktionslokal / Verkstad / Kontor
Total yta 680 - 6 280 m²
Adress Verkstadsgatan 3
Område HÖRBY
Objektsnummer 41923146

Beskrivning

Fastigheten omfattar tre byggnader, som idag är hopbyggda men lätt går att dela av till separata enheter.

Byggnaderna är uppförda år 2010-2011 och har hittills primärt använts för bilförsäljning. Gemensamt för alla tre är att de är mycket gediget byggda, med hög arkitektonisk känsla och med hög kvalitet på materialval.

Byggnad 1: Helt rund byggnad, yta ca 1.965 kvm. Ytan är helt inglasad och upplevs därför mycket ljus och med stor rymd. Navet i lokalen består av kontors- och mötesrum, samt personalutrymmen. Allt i högsta standard!

Byggnad 2: Mer renodlad handelslokal, yta ca 680 kvm. Lokalen har använts för klädförsäljning i det högre regementet och har därför en mycket hög standard. Hela lokalen och all utrustning är fortfarande i ett mycket bra skick, färdigt att tas i bruk av ny verksamhet.
På det övre våningsplanet finns ett helt modernt gym, fullutrustat med maskiner, etc.

Byggnad 3: Större hall med utmärkt tillgänglighet och mycket bra takhöjd, yta ca 2.640 kvm + 975 kvm.
Den större hallen, ca 2.640 kvm, har en helt öppen planlösning och fyra portar som sörjer för god tillgänglighet. Här finns möjlighet att dela av för framtida behov, eller att utnyttja den öppna och mycket effektiva planlösningen.
Den mindre hallen, ca 975 kvm, är fullutrustad för rekonditionering av bilar och andra fordon. Även här en mycket hög standard som används för en verksamhet som är i full gång.


Bilder på lokalen