Mark / tomt, Tullgatan, Malmköping, Malmköping

  • 10 300 m²


Lokaltyper Produktionslokal / Mark / tomt
Total yta 10 300 m²
Adress Tullgatan
Område Malmköping
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41891163

Beskrivning

Malmköping är Flens kommun näst största tätort med drygt 2 200 invånare och har sedan 1700-talet varit en liten ort med mycket rörelse. Då lokaliserades Södermanlands Regemente till Malmköping och sen dess har orten utvecklats och kan idag erbjuda ett ovanligt stort serviceutbud för en sådan liten ort. Malmköping har även goda bussförbindelser med Flen, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping.

VA: Ledningar finns i Tullgatan.
Tillåten användning enligt detaljplan: Marken är byggklar för industri-, lager-och handelsverksamhet.
Geotekniska förhållanden: Marken består av ängsmark.
Terrängens sluttning: Området ligger i en södersluttning.
Tillfart: Tullgatan. Området ligger i utkanten av Malmköping i ett redan existerande industriområde. Tullgatan angränsar Hyltingevägen som har anslutning till riksväg 53 mot Nyköping och Eskilstuna. Området har även nära anslutning till riksväg 55 mot Flen samt Strängnäs.
Marken har bra skyltläge mot Hyltingevägen.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadsarea är 40 % av tomtytan. Handel samt industri som inte är störande för omgivningen.
Grannar: Övrig industri samt bostäder


Karta