Mark / tomt, Tullgatan , Malmköping, Malmköping

Flens kommun

Malmköping är Flens kommun näst största tätort med över 2 000 invånare och har sedan 1700-talet varit en liten ort med mycket rörelse. Tack vare att Södermanlands Regemente bosatte sig i Malmköping har orten utvecklats och kan erbjuda ett ovanligt stort serviceutbud för en sådan liten ort. Malmköping har även goda bussförbindelser med Flen, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping. VA: Ledningar finns i Tullgatan. Tillåten användning enligt detaljplan: Marken är byggklar för industri-, lager-och hand...

Beskrivning

Malmköping är Flens kommun näst största tätort med över 2 000 invånare och har sedan 1700-talet varit en liten ort med mycket rörelse. Tack vare att Södermanlands Regemente bosatte sig i Malmköping har orten utvecklats och kan erbjuda ett ovanligt stort serviceutbud för en sådan liten ort. Malmköping har även goda bussförbindelser med Flen, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping.

VA: Ledningar finns i Tullgatan.
Tillåten användning enligt detaljplan: Marken är byggklar för industri-, lager-och handelsverksamhet.
Geotekniska förhållanden: Marken består av ängsmark.
Terrängens sluttning: Området har en södersluttning.
Tillfart: Tullgatan. Området är lokaliserat till Tullgatan, utanför centrala Malmköping i ett redan existerande industriområde. Tullgatan angränsar Hyltingevägen som i söder är avfart mot riksväg 53 mot Nyköping. I norr är Hyltingevägen avfart mot riksväg 55 mot Flen i väst och Strängnäs i nordöst samt riksväg 53 mot Eskilstuna och E20. Marken har bra skyltläge mot Hyltingevägen.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadshöjd på +44 m ö h och byggnadsarean är 40 % av tomtytan. Endast industri som inte är störande för omgivningen tillåts.
Grannar: Övrig industri.

Landsvägsgatan 32, Malmköping

Bra läge mitt i köpingen. Skyltfönster mot Landsvägsgatan. B...

Visad

Bjurängsvägen 2, Malmköping

Lokal på 250-300 kvm med kök. Parken med 150 sittplatser.

Visad