Mark / tomt, Tegskiftesvägen, Södra Önnestad, Önnestad

  • 6 800 m²

Området ligger i södra Önnestad nära riksväg 21. Marken är planlagd för småindustri, kontor och handel. Planbestämmelserna anger maximalt två våningar, en byggnadshöjd på 8 m, en högsta totalhöjd på 1 ...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 6 800 m²
Adress Tegskiftesvägen
Område Södra Önnestad
Kommun Kristianstads kommun
Objektsnummer 41860282

Beskrivning

Området ligger i södra Önnestad nära riksväg 21. Marken är planlagd för småindustri, kontor och handel. Planbestämmelserna anger maximalt två våningar, en byggnadshöjd på 8 m, en högsta totalhöjd på 12 m, samt en exploateringsgrad på 0,35. Tomtpris 100 kr/m².


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen