Mark / tomt, Tegskiftesvägen, Södra Önnestad, Önnestad

  • 6 800 m²

Området ligger i södra Önnestad nära riksväg 21. Marken är planlagd för småindustri, kontor och handel. Planbestämmelserna anger maximalt två våningar, en byggnadshöjd på 8 m, en högsta totalhöjd på 1 ...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 6 800 m²
Adress Tegskiftesvägen
Område Södra Önnestad
Kommun Kristianstads kommun
Objektsnummer 41860282

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Området ligger i södra Önnestad nära riksväg 21. Marken är planlagd för småindustri, kontor och handel. Planbestämmelserna anger maximalt två våningar, en byggnadshöjd på 8 m, en högsta totalhöjd på 12 m, samt en exploateringsgrad på 0,35. Tomtpris 100 kr/m².Bilder på lokalen