Mark / tomt, Talja, Talja Industriområde, Mellösa

Flens kommun

Talja är ett industriområde som ligger drygt 4 kilometer norr om centrala Flen. I Flens stad bor cirka 7000 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går det direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg. VA: Marken ligger i kommunalt verksamhetsområde. Tillåten användning enligt detaljplan: Arbete med genomförande av detaljplan pågår (bl a anläggning av lokal gata) och förväntas var...

Fakta om lokalen
Lokaltyper Mark / tomt/Produktionslokal
Total yta 40 000 m²
Adress Talja
Område Talja Industriområde
Objektsnr 41891165
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Talja är ett industriområde som ligger drygt 4 kilometer norr om centrala Flen. I Flens stad bor cirka 7000 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går det direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg.

VA: Marken ligger i kommunalt verksamhetsområde.
Tillåten användning enligt detaljplan: Arbete med genomförande av detaljplan pågår (bl a anläggning av lokal gata) och förväntas vara klart till hösten 2019. Detaljplanen riktar sig till industri-, handel- och kontorsverksamhet.
Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda.
Terrängens sluttning: Området är till en viss nivå kuperat.
Området är lokaliserat i Talja industriområde och närmsta angränsande väg är riksväg 55 som i söder leder mot Katrineholm och i norr mot Strängnäs och E20. Marken har bra skyltläge.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadshöjd är mellan 8,0-10 meter och tillåten byggnadsarea är 50% av tomtarean.
Grannar: Övrig industri.

Taljavägen 4, Talja Industriområde

Industrimark, det går att bygga 11 meter höga byggnader.

Visad

Taljavägen 8, Flen

Kontors- och industrifastighet i Taljaområdet i Flen. - Loka...

Visad

Taljavägen 8, Flen

Kontors- och industrifastighet i Taljaområdet i Flen. - Loka...

Visad