Mark / tomt, Talja, Talja Industriområde, Mellösa

  • 40 000 m²


Lokaltyper Produktionslokal / Mark / tomt
Total yta 40 000 m²
Adress Talja
Område Talja Industriområde
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41891165

Beskrivning

Talja är ett industriområde som ligger drygt 4 kilometer norr om centrala Flen. I Flens stad bor cirka 7000 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går det direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg.

VA: Marken ligger i kommunalt verksamhetsområde.
Tillåten användning enligt detaljplan: Arbete med genomförande av detaljplan pågår (bl a anläggning av lokal gata) och förväntas vara klart under 2022. Detaljplanen riktar sig till industri-, handel- och kontorsverksamhet.
Terrängens sluttning: Området är till en viss del kuperat.
Området är lokaliserat i Talja industriområde och närmsta angränsande väg är riksväg 55 som i söder leder mot Katrineholm och i norr mot Strängnäs och E20. Området har bra skyltläge.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadshöjd är mellan 8,0-10 meter och tillåten byggnadsarea är 50% av tomtarean.
Grannar: Övrig industri.


Karta