Mark / tomt, Talja, Talja Industriområde, Mellösa

Flens kommun

Talja är ett industriområde som ligger drygt 4 kilometer norr om centrala Flen. I centrala Flen bor drygt 6 100 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går det direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg. VA: Marken ligger i kommunalt verksamt område. Tillåten användning enligt detaljplan: Arbete med detalj pågår och förväntas vara klar till våren 2014. Detaljplanen riktar sig till i...

Beskrivning

Talja är ett industriområde som ligger drygt 4 kilometer norr om centrala Flen. I centrala Flen bor drygt 6 100 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går det direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg.

VA: Marken ligger i kommunalt verksamt område.
Tillåten användning enligt detaljplan: Arbete med detalj pågår och förväntas vara klar till våren 2014. Detaljplanen riktar sig till industri-, handel- och kontorsverksamhet.
Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda.
Terrängenslutning: Området är till en viss nivå kuperat.
Tillfart: Norra Kungsgatan. Området är lokaliserat i Talja industriområde och närmsta angränsande väg är riksväg 55 som i söder leder mot Katrineholm och i norr mot Strängnäs och E20. Marken har bra skyltläge och vid behov kan Talja industriområde anslutas via stickspår till TGOJ-banan.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadshöjd är mellan 8,0-10 meter och byggnadsarean är 50% av tomtarean.
Grannar: Övrig industri.

Taljavägen 4, Talja Industriområde

Industrimark, det går att bygga 11 meter höga byggnader.

Visad

Taljavägen 8, Mellösa

Kontors- och industrifastighet i Taljaområdet i Flen. - Loka...

Visad

Taljavägen 8, Mellösa

Kontors- och industrifastighet i Taljaområdet i Flen. - Loka...

Visad