Mark / tomt, Sunnerby Industriområde, Sunnerby Industriområde, Sorunda

Nynäshamn kommun Shopping (166 m) Friskvård (627 m) Kommunikation (819 m) Grönområde (1876 m) Postkontor (3039 m) Bränslestation (3154 m) Restaurang (3173 m) Bilservice (3622 m) Uttagsautomat (7147 m)

Detaljplanelagd industritomt, råmark. Byggnadsplan småindustri. Området ligger nära väg 225, ca 30 km från Södertälje, 9 km från väg 73; 20 km från Nynäshamns centrum Vattenskyddsområde

Fakta om lokalen
Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 1 700 m²
Adress Sunnerby Industriområde
Område Sunnerby Industriområde
Objektsnr 41856963
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Detaljplanelagd industritomt, råmark. Byggnadsplan småindustri.
Området ligger nära väg 225, ca 30 km från Södertälje, 9 km från väg 73; 20 km från Nynäshamns centrum
Vattenskyddsområde

Sunnerby Industriområde, Sunnerby Industriområde

Detaljplanelagd industrimark. Byggnadsplan småindustri. Kvar...

Visad