Övrig lokal, Sjögatan 1, Falköping

  • 3 800 m²
  • Enligt överenskommelse

Tomttyp: I stort sett plan markyta. Förutom en mindre grönyta är tomten helt bebyggd. TIllgång till p-platser finns på grannfastigheten (ägs av kommunen) HYROR Fastigheten utnyttjas helt i egen verksamhet och vid ägarbyte komemr fastigheten helt att stå till köparens förfogande. Fastigheten är f n frivilligt momsregistrerad till 100%....


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 3 800 m²
Adress Sjögatan 1
Tillträde Enligt överenskommelse
Objektsnummer 41913940

Beskrivning

Byggnadsbeskrivning:
Industrifastighet (livsmedel) i 2-3 plan jämte källarplan. Den äldsta delen uppfördes 1896, tillbyggd i omgångar. MOderniserad och anpassad efter hand samt efter en brand 2013 genomgripande renovering invändig, då främst avseende ytskikt, teknisk utrustning (el/va-ledningar, ventilation mm) samt avseende kontor och våtutrymmen.
Byggnaden är uppförd på gjuten källargrund/kalkstensgrund. Betong/tegelstomme. Betongbjälklag. Tegelfasader med inslag av plåt och papp. 2- och 3- glasfönster. En större inlastningsport. Uppvärmning via ångpanna (processvatten) kombinerad med oljepanna. Kommunalt VA. FTX-ventilation till kontorsdelen, i övrigt självdrag. Godkänd OVK-besiktning genomförd. Två varuhissar i funktion.
INVÄNDIGA YTOR:
Total uthyrbar yta ca 3829 m2 (tax.info) fördelad enligt följande:
ca 440 m2 kontor/personalutrymmen
ca 3389 m2 produktion/lagerlokaler + kommunikationsytor
Kontor och personalutrymmen håller full modern standard och är relativt nyrenoverad. Produktions -& Lagerutrymmena är fördelade på ett flertal enheter på varje våningsplan och med goda kommunikationsytor mellan de olika enheterna.

Omgivning

LÄGE:
Inom ett mindre industriområde länst in på återvändsgatan. 0,5km till centrum och all service. 1,5km till resecentrum.


Karta


Bilder på lokalen