Mark / tomt, Rönnåsgatan, Rönnåsens industriområde, Ulricehamn

Ulricehamns kommun Shopping (367 m) Restaurang (3671 m) Bilservice (1425 m) Friskvård (1875 m) Bank (4436 m) Kommunikation (150 m) Bränslestation (3541 m) Grönområde (1276 m)

Rönnåsens industriområde - direkt vid motorvägen R40!

Beskrivning

Tomter om 10 000 kvm - 53 800 kvm! I oktober 2015 blev sista delen av motorvägen Rv 40 mellan Borås och Ulricehamn klar. Infart från motorvägen direkt till industriområdet finns via Rönnåsenmotet och flera av tomterna erbjuder mycket goda förutsättningar för skyltning med god exponering mot vägen. Priser: Numrering enl bild 2. Tomt 1: 19 900 m2, grovterrasserad, 315 kr/kvm, skyltläge mot motorvägen. Tomt 2: 20 000 m2, grovterrasserad, 255 kr/kvm. Tomt 3: 32 000 m2, råmark, 110 kr/kvm. Tomt 4: 53 800 m2, råmark, 110 kr/kvm. Tomt 5: 16 200 m2, råmark, 160 kr/kvm, skyltläge mot motorvägen. För mer information eller ett möte med visning, ring eller skicka ett mail! Gatukostnader och fastighetsbildning ingår. Tomterna är delbara ner till ca 10 000 kvm. Området är geografiskt bra beläget mellan Borås och Jönköping, två flygplatser inom 45 minuter och en timma till Göteborgs hamn mm. Ulricehamn ligger mitt emellan de nordiska huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm!

Parkering

Ja

Skyltläge

Ja vid motorväg R40

Närliggande företag

Götessons industri AB, Ap&T AB, LK Pex AB, Botek AB, Emballator AB, Sandbergs Tapeter AB m.fl.

Rönnåsgatan, Rönnåsens industriområde

Ulricehamns kommun säljer tomt för bensinstation, vägrestaur...

Visad