Mark / tomt, Kattkärrsvägen, Hälleforsnäs, Mellösa

Flens kommun

Hälleforsnäs är Flens kommun tredje största tätort med drygt 1 700 invånare och har en bruksindustri sedan mitten av 1600-talet. Tack vare den etablerade bruksindustrin har orten utvecklats med industri och har idag ett bra serviceutbud med goda buss- och tågförbindelser till Flen och Eskilstuna. VA: Ledningar finns i Kattkärrsvägen. Tillåten användning enligt detaljplan: Marken är byggklar för industriverksamhet. Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda. Terrängen...

Beskrivning

Hälleforsnäs är Flens kommun tredje största tätort med drygt 1 700 invånare och har en bruksindustri sedan mitten av 1600-talet. Tack vare den etablerade bruksindustrin har orten utvecklats med industri och har idag ett bra serviceutbud med goda buss- och tågförbindelser till Flen och Eskilstuna.

VA: Ledningar finns i Kattkärrsvägen.
Tillåten användning enligt detaljplan: Marken är byggklar för industriverksamhet.
Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda.
Terrängenslutning: Området ligger på kuperad skogsmark.
Tillfart: Kattkärsvägen. Området är lokaliserat på Kattkärsvägen, utanför centrala Hälleforsnäs i ett redan existerande industriområde. Söder om Hälleforsnäs, drygt 12 kilometer bort ligger Flen med avfart mot riksväg och 57 och 55. Norr om Hälleforsnäs, drygt 11 kilometer bort ligger riksväg 53 mot Eskilstuna och E20.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadshöjd på 7,0 m och byggnadsarean är 50% av tomtytan.
Grannar: Övrig industri.