Mark / tomt, Öjavägen, Öja industriområde, Flen

  • 80 000 m²

Öja ligger drygt två kilometer söder om centrala Flen. I Flens stad bor cirka 7000 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går detdirekta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg. VA: Ledningar finns i Öjavägen. Tillåten användning enligt detaljplan: Tomtmarken är byggklar för industriverksamhet. Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena kan variera. Terrängens sluttni...


Lokaltyper Mark / tomt / Produktionslokal
Total yta 80 000 m²
Adress Öjavägen
Område Öja industriområde
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41891166

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Öja ligger drygt två kilometer söder om centrala Flen. I Flens stad bor cirka 7000 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går det direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg.

VA: Ledningar finns i Öjavägen.
Tillåten användning enligt detaljplan: Tomtmarken är byggklar för industriverksamhet.
Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena kan variera.
Terrängens sluttning: Området är till en viss nivå kuperat.
Tillfart: Öjavägen. Området är lokaliserat i Öja industriområde och närmsta angränsande väg är riksväg 55 som leder i väster till Katrineholm och i norr mot Strängnäs och E20 samt riksväg 57 mot Gnesta och E4. Söder om Öja är en framtida förbifart planerad, vilket gör att området kommer att ha ett bra skyltläge i riktning mot den framtida riksvägen.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadshöjd på 8,0 m och byggnadsarean är 40% av tomtytan.
Grannar: Övrig industri.Bilder på lokalen