Mark / tomt, Öjavägen , Öja industriområde, Flen

Flens kommun Bilservice (352 m) Kommunikation (541 m) Restaurang (744 m)

Öja ligger drygt två kilometer söder om centrala Flen. I centrala Flen bor drygt 6 100 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen gårdet direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg. VA: Ledningar finns i Öjavägen. Tillåten användning enligt detaljplan: Tomtmarken är byggklar för industriverksamhet. Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena kan variera. Terrängenslutning:...

Beskrivning

Öja ligger drygt två kilometer söder om centrala Flen. I centrala Flen bor drygt 6 100 invånare och som kommunens centralort finns det ett brett offentligt och kommersiellt serviceutbud. Från Flen går det direkta tågförbindelser till Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Hallsberg.

VA: Ledningar finns i Öjavägen.
Tillåten användning enligt detaljplan: Tomtmarken är byggklar för industriverksamhet.
Geotekniska förhållanden: Grundläggningsförhållandena kan variera.
Terrängenslutning: Området är till en viss nivå kuperat.
Tillfart: Öjavägen. Området är lokaliserat i Öja industriområde och närmsta angränsande väg är riksväg 55 som leder i söder till Katrineholm och i norr mot Strängnäs och E20 samt riksväg 57 mot Gnesta och E4. Söder om Öja är en framtida förbifart planerad, vilket gör att området kommer att ha ett bra skyltläge i riktning mot den framtida riksvägen.
Planbestämmelser: Tillåten byggnadshöjd på 8,0 m och byggnadsarean är 40% av tomtytan. Endast industri som inte är störande för omgivningen tillåts.
Grannar: Övrig industri.

Öjavägen 8, Flen

Här finns möjlighet att hyra ljusa och flexibla kontor.

Visad

Öjavägen 6, Flen

Här finns möjlighet att hyra lager med stora öppna ytor och ...

Visad

Öjavägen 4, Flen

Här finns möjlighet att hyra lager med stora öppna ytor och ...

Visad