Övrig lokal, Östmarksvägen 8, Hälleforsnäs, Hälleforsnäs

Flens kommun

Östmarksvägen 8, fastighetsbeteckning Flenmo 3:75. Läge: Tillfart från Östmarksvägen. En korridor med naturmark i söder och större område med naturmark i väster. Villatomter i övrigt . Tomttyp: Sprängning kan bli nödvändigt. Marken lutar i huvudsak mot norr. Höjdskillnaden mot Östmarksvägen är liten i fastighetens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind...

Fakta om lokalen
Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 420 m²
Adress Östmarksvägen 8
Område Hälleforsnäs
Objektsnr 41856219
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Östmarksvägen 8, fastighetsbeteckning Flenmo 3:75.
Läge: Tillfart från Östmarksvägen. En korridor med naturmark i söder och större område med naturmark i väster. Villatomter i övrigt .
Tomttyp: Sprängning kan bli nödvändigt. Marken lutar i huvudsak mot norr.
Höjdskillnaden mot Östmarksvägen är liten i fastighetens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Östmarksvägen.

Östmarksvägen 10, Hälleforsnäs

Östmarksvägen 10, fastighetsbeteckning Flenmo 3:74. Läge: Ti...

Visad

Östmarkvägen 3, Hälleforsnäs

Östmarkvägen 3, fastighetsbeteckning Flenmo 3:66. Läge: Till...

Visad

Ektorpsvägen 5, Hälleforsnäs

Ektorpsvägen 5, fastighetsbeteckning Flenmo 3:78. Läge: Till...

Visad

Ektorpsvägen 3, Hälleforsnäs

Ektorpsvägen 3, fastighetsbeteckning Flenmo 3:77. Läge: Till...

Visad