Övrig lokal, Östmarksvägen 10, Hälleforsnäs, Hälleforsnäs

  • 1 497 m²

Östmarksvägen 10, fastighetsbeteckning Flenmo 3:74. Läge: Tillfart från Östmarksvägen. En korridor med naturmark i söder och större område med naturmark i öster. Villatomter i övrigt. Tomttyp: Sprängning kan bli nödvändigt. Marken sluttar i huvudsak mot norr. Höjdskillnaden mot Östmarksvägen är cirka två m i fastighetens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 497 m²
Adress Östmarksvägen 10
Område Hälleforsnäs
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856218

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Östmarksvägen 10, fastighetsbeteckning Flenmo 3:74.
Läge: Tillfart från Östmarksvägen. En korridor med naturmark i söder och större område med naturmark i öster. Villatomter i övrigt.
Tomttyp: Sprängning kan bli nödvändigt. Marken sluttar i huvudsak mot norr.
Höjdskillnaden mot Östmarksvägen är cirka två m i fastighetens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Östmarksvägen.


Karta


Bilder på lokalen