Mark / tomt, Östmarksvägen 10, Hälleforsnäs, Hälleforsnäs

  • 1 497 m²

Östmarksvägen 10, fastighetsbeteckning Flenmo 3:74. Läge: Tillfart från Östmarksvägen. En korridor med naturmark i söder och större område med naturmark i öster. Villatomter i övrigt. Tomttyp: Sprängning kan bli nödvändigt. Marken sluttar i huvudsak mot norr. Höjdskillnaden mot Östmarksvägen är cirka två m i fastighetens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 1 497 m²
Adress Östmarksvägen 10
Område Hälleforsnäs
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856218

Beskrivning

Östmarksvägen 10, fastighetsbeteckning Flenmo 3:74.
Läge: Tillfart från Östmarksvägen. En korridor med naturmark i söder och större område med naturmark i öster. Villatomter i övrigt.
Tomttyp: Sprängning kan bli nödvändigt. Marken sluttar i huvudsak mot norr.
Höjdskillnaden mot Östmarksvägen är cirka två m i fastighetens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Östmarksvägen.


Karta


Bilder på lokalen