Mark / tomt, Östergårdsvägen 19, Salbohed

Sala Kommun Kommunikation (290 m) Bilservice (349 m) Shopping (444 m) Restaurang (7946 m) Postkontor (7950 m)

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för industri. Granne med radhus och villor. Endast lämplig för icke störande verksamhet. Väg och VA är utbyggt.

Fakta om lokalen
Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 2 354 m²
Adress Östergårdsvägen 19
Objektsnr 41851268
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för industri. Granne med radhus och villor. Endast lämplig för icke störande verksamhet. Väg och VA är utbyggt.