Mark / tomt, Östergårdsvägen 19, Salbohed

  • 2 354 m²

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för industri. Granne med radhus och villor. Endast lämplig för icke störande verksamhet. Väg och VA är utbyggt.


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 2 354 m²
Adress Östergårdsvägen 19
Objektsnummer 41851268

Beskrivning

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för industri. Granne med radhus och villor. Endast lämplig för icke störande verksamhet. Väg och VA är utbyggt.