Mark / tomt, Öhns industriområde, Öhns industriområde, Piteå

  • 300 000 m²

Öhns insdustriområde ligger i Öjebyn, fem minuter från Piteå centrum. Områdets karaktär är ett renodlat industirområde med en del handelsföretag etablerade. Företag som etablerat sig i området är bland annat möbelföretag, ett antal bilhandlare och byggföretag. Idag finns det totalt ca 300.000 kvm ledig industrimark på Öhns industriområde. Utifrån köparens behov samt detaljplanens utformining skapas lämplig tomt för tänkt verksamhet. Tomterna kan antingen friköpas eller upplåtas med tomträtt. Til...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 300 000 m²
Adress Öhns industriområde
Område Öhns industriområde
Kommun Piteå kommun
Objektsnummer 41852505

Beskrivning

Öhns insdustriområde ligger i Öjebyn, fem minuter från Piteå centrum. Områdets karaktär är ett renodlat industirområde med en del handelsföretag etablerade. Företag som etablerat sig i området är bland annat möbelföretag, ett antal bilhandlare och byggföretag. Idag finns det totalt ca 300.000 kvm ledig industrimark på Öhns industriområde. Utifrån köparens behov samt detaljplanens utformining skapas lämplig tomt för tänkt verksamhet. Tomterna kan antingen friköpas eller upplåtas med tomträtt. Till vissa delar av området finns vägar i dagsläget inte framdragna. I dessa delar tar därför genomförande av köp och start av byggnation längre tid.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen