Mark / tomt, Ängsvägen 2, Mellösa, Mellösa

  • 1 167 m²

Ängsvägen 2, fastighetsbeteckning Mellösaby 2:75. Läge: Tillfart till villaområdet från Ängsvägen eller Björkvägen. Tomttyp: Grundläggning måste ske med pålning. Marken lutar åt nordost. Höjdskillnaden är som störst cirka två m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Ängsvägen....


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 1 167 m²
Adress Ängsvägen 2
Område Mellösa
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856227

Beskrivning

Ängsvägen 2, fastighetsbeteckning Mellösaby 2:75.
Läge: Tillfart till villaområdet från Ängsvägen eller Björkvägen.
Tomttyp: Grundläggning måste ske med pålning. Marken lutar åt nordost.
Höjdskillnaden är som störst cirka två m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Ängsvägen.


Karta


Bilder på lokalen