267 lediga marker tomter

Östergårdsvägen 19, Inget område

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för indu...

Visad

Öster om Bultvägen, Skruv

Industriändamål. 8 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Östanåkravägen, Moheda

Verksamhetsmark norra Moheda. 15000 m² råmark

Visad

Öjavägen , Öja industriområde

Öja ligger drygt två kilometer söder om centrala Flen. I cen...

Visad

Öhns industriområde, Öhns industriområde

Visad

olbergavägen 2, Centrala Hallstahammar

Gamla brandstation i Hallstahammar har nu lediga lokaler och...

Visad

Yllevägen, Växjö

Visad

Wennerbergsgatan, Kylhult

Visad

Västra Torpvägen, Ed

Industrimark intill väg 166. Total markyta a 55 000 kvm. K...

Visad

Västergatan, Lagans Industriområde

Ej grovplanerad verksamhetsmark - planlagd för industri i La...

Visad

Värnamovägen, Alvesta

Fastighetsbeteckning: Orrakullen

Visad

Värendsgatan, Lammhult

Växjö kommun har tillgänglig verksamhetsmark vid Värendsgata...

Visad