259 lediga marker tomter

Industrivägen, Ljungby Ö

Verksamhetsmark planlagd för industri i sydvästra delen av R...

Visad

Vissefjärda, Vissefjärda

Industrimark.

Visad

Tvärskogsvägen, Kv Vesslan, Tyringe

Planlagd industritomt vid den östra infarten till Tyringe, s...

Visad

Broakulla, Broakulla

Industrimark.

Visad

Svetsaregatan, Stensberg-Kungshög

Verksamhetsmark, planlagd för industri på Eka industriområde...

Visad

Långtradargatan 6, Tollarp

Området ligger mitt i Tollarp. Marken är planlagd för småind...

Visad

Tegelvägen, Heby

Heby Horrsta Backe, verksamhetsmark Tätort: Heby Inriktnin...

Visad

Elementvägen 2, Lindome

Uppställningsyta om 3500 kvm i Lindome park.

Visad

Museivägen, Tärnsjö

Tätort: Tärnsjö Inriktning: Industri Detaljplan: Område v...

Visad

Rådjursvägen 4B, Norremark

Exklusiv fastighet vid Växjös mest trafikerade infartsled et...

Visad

Backa Strandgata 11, Hisingen

Byggklar tomt om ca 3300 kvm i Hisingsbacka, nära E6. Fastig...

Visad

Verkstadsgatan 4 , Vittsjö

Industritomt planlagd för småindustri. Området ligger vid sö...

Visad

Smedgatan 13, Årjäng

Visad

Växjövägen 42, Lammhult

2000-3000 kvm industrimark.

Visad

Kvarntorps Allé 2, Vega

Uppställningsmark för uthyrning.

Visad

Härdgatan 1, Nedregården

Vi bygger nytt år Ert företag!

Visad

Solbräckegatan 21, Rollsbo

Nyproduktion för byggnad med fantastiskt exponeringsläge mot...

Visad

Syllingevägen, Veddige

Industriområde utmed Syllingevägen/Disseflat

Visad

Tueängsvägen 13,

Anpassningsbar industrifastighet Nära E22 Wä Kristianstad S...

Visad

Östergårdsvägen 19, Inget område

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för indu...

Visad

Buavägen 10, Varberg V

Industriområde på Buavägen, Bua Öst

Visad

Gesällvägen, Munkedal

Området är en hårdgjord yta på ca 2500 kvm. Lämpligt som upp...

Visad

Verkstadsgatan 9, Heby

Heby Kvarteret Montören Tätort: Heby Inriktning: Hantverk,...

Visad

Sunnerby Industriområde, Sunnerby Industriområde

Detaljplanelagd industritomt, råmark. Byggnadsplan småindust...

Visad