236 lediga marker tomter

Industrivägen, Ljungby Ö

Verksamhetsmark planlagd för industri i sydvästra delen av R...

Visad

Gamla Landsvägen, Vittinge

Vittinge handelsområde Tätort: Vittinge Inriktning: Handel...

Visad

Tegelvägen, Heby

Heby Horrsta Backe, verksamhetsmark Tätort: Heby Inriktnin...

Visad

Vissefjärda, Vissefjärda

Industrimark.

Visad

Tvärskogsvägen, Kv Vesslan, Tyringe

Planlagd industritomt vid den östra infarten till Tyringe, s...

Visad

Snesholm 101, Morgongåva

Morgongåva Företagsby Tätort: Morgongåva Inriktning: Småin...

Visad

Broakulla, Broakulla

Industrimark.

Visad

Svetsaregatan, Stensberg-Kungshög

Verksamhetsmark, planlagd för industri på Eka industriområde...

Visad

Långtradargatan 6, Tollarp

Området ligger mitt i Tollarp. Marken är planlagd för småind...

Visad

Elementvägen 2, Lindome

Uppställningsyta om 3500 kvm i Lindome park.

Visad

Museivägen, Tärnsjö

Tätort: Tärnsjö Inriktning: Industri Detaljplan: Område v...

Visad

Rådjursvägen 4B, Norremark

Exklusiv fastighet vid Växjös mest trafikerade infartsled et...

Visad

Verkstadsgatan 4 , Vittsjö

Industritomt planlagd för småindustri. Området ligger vid sö...

Visad

Smedgatan 13, Årjäng

Visad

Växjövägen 42, Lammhult

2000-3000 kvm industrimark.

Visad

Härdgatan 1, Nedregården

Vi bygger nytt år Ert företag!

Visad

Syllingevägen, Veddige

Industriområde utmed Syllingevägen/Disseflat

Visad

Tueängsvägen 13,

Anpassningsbar industrifastighet Nära E22 Wä Kristianstad S...

Visad

Östergårdsvägen 19, Inget område

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för indu...

Visad

Buavägen 10, Varberg V

Industriområde på Buavägen, Bua Öst

Visad

Gesällvägen, Munkedal

Området är en hårdgjord yta på ca 2500 kvm. Lämpligt som upp...

Visad

Verkstadsgatan 9, Heby

Heby Kvarteret Montören Tätort: Heby Inriktning: Hantverk,...

Visad

Nöthagsvägen 7, Nyköping

1700 kvm industritomt och 50 kvm personal och utrymme.

Visad

Sunnerby Industriområde, Sunnerby Industriområde

Detaljplanelagd industritomt, råmark. Byggnadsplan småindust...

Visad

Östergatan 5, Tingsryd

Beredd tomt.

Visad