Lokaler

Linnerydsvägen 2, Södra Industriområdet

Linnerydsvägen 2 och 5.

Lokaltyp Mark / tomt
Yta 60 000 m²

Linnerydsvägen 2, Södra Industriområdet

Lokaltyp Lagerlokal
Yta 4 000 m²