Karlstad kommun

Konton
Uthyrare
Artiklar
Lokaler

Teknikvägen, Inget område

Detaljplanelagd som Industri intill järnväg/industrispår. Av...

Visad

Herrövägen 6 A, Övriga områden

Detaljplanelagd som Småindustri.

Visad

Furbråtsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Småindustri/handel.

Visad

Notbodvägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Avstyckningsbart markområde in...

Visad

Bråtebäcken 310, Övriga områden

Karlstad Kommuns nya stora industriområde i öster, längs E18...

Visad

Industrivägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri.

Visad

Industrivägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri.

Visad

Lillängsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Intill järnvägsspår.

Visad

Lillängsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Intill järnvägsspår.

Visad

Långgatan, Övriga områden

Detaljplanelags som Industri.

Visad

Muffgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri.

Visad

Muffgatan, Övriga områden

Detaljplandelagd som Småindustri.

Visad

Prostgårdsvägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri.

Visad

Stationsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri och Handel.

Visad