Carl-Olov Holmström

co@fokusherrljunga.se
0513-358 55 / 070-531 80 38

Lokaler
Lokaltyp Produktionslokal
Yta 100 - 3 200 m²

Östergårdsgatan 19, Herrljunga

Lokaler lämpliga för kontorsverksamhet och lättare produktion uth...

Lokaltyp Kontor
Yta 100 - 900 m²