Hässleholms kommun

Webbadress: www.hassleholm.se
Telefon: 0451-26 70 00

Uthyrare
Artiklar
Lokaler

Verkstadsgatan 4 , Vittsjö

Industritomt planlagd för småindustri. Området ligger vid sö...

Visad

Gransätersvägen , Vittsjö

Mark planlagd för industri vid södra infarten till Vittsjö, ...

Visad

Tvärskogsvägen, Kv Vesslan, Tyringe

Planlagd industritomt vid den östra infarten till Tyringe, s...

Visad

Pilvägen 1 , Vittsjö

Mark i Vittsjö, planlagd för småindustri

Visad

Boställsgatan , Bjärnum

Planlagd industrimark i nordvästra delen av Bjärnum, nära g...

Visad

Hyggesvägen , Hästveda

Mark planlagd för industri och handel i södra delen av Hästv...

Visad

Blankettvägen 4 , Bjärnum

Planlagd industrimark i nordvästra delen av Bjärnum, nära ge...

Visad

Markvägen, Vinslöv

Industritomt planlagd för småindustri i östra Vinslöv

Visad

Tyringe östra industriområde/Rv 21 , Tyringe

Planlagd mark för industri och handel vid den östra infarten...

Visad

Lunnvägen, Hästveda

Planlagd industrimark i södra delen av Hästveda.

Visad

Industrigatan 6, Vittsjö

Industritomt i Vittsjö, planlagd för småindustri. Området li...

Visad

Markvägen, Vinslöv

Mark i östra Vinslöv, planlagd för småindustri

Visad

Krossgatan, Läreda Industriområde

Planlagd industrimark i området Läreda nordost

Visad

Blankettvägen, Bjärnum

Planlagd industrimark i nordvästra delen av Bjärnum, nära ge...

Visad

Hyggesvägen, Hästveda

Planlagd tomt för industri och handel i södra delen av Hästv...

Visad

Skenvägen, Läreda Industriområde

Planlagd mark för industri, kontor och handel i området Läre...

Visad

Gransätersvägen, Vittsjö

Planlagd industrimark vid södra infarten till Vittsjö, nära ...

Visad

Hyggesvägen, Hästveda

Mark planlagd för småindustri och handel i södra delen av Hä...

Visad

Lunnvägen, Hästveda

Mark planlagd för småindustri i södra delen av Hästveda.

Visad

Hässleholm nord, Hässleholm

Mark planlagd för industri i området Hässleholm nord

Visad

Hovdalavägen, Övriga områden

Mark planlagd för industri och handel i sydöstra delen av Hä...

Visad

Föreningsgatan, Vinslöv

Mark planlagd för industri i östra Vinslöv

Visad

Verkstadgatan, Vittsjö

Mark planlagd för småindustri - ev. jämte bostad, intill väg...

Visad

Industrigatan, Sösdala

Mark planlagd för småindustri, ev. jämte bostadsändamål, vid...

Visad

Industrigatan, Sösdala

Planlagd industrimark i södra delen av Sösdala, vid infarten...

Visad