Hässleholms kommun

Webbadress: www.hassleholm.se
Address: Hässleholms kommun
Postnummer: 281 80
Postort: Hässleholm
Telefon: 0451-26 70 00

Kontaktpersoner
Lokaler

Verkstadsgatan 4 , Vittsjö

Industritomt planlagd för småindustri. Området ligger vid sö...

Visad

Gransätersvägen , Vittsjö

Mark planlagd för industri vid södra infarten till Vittsjö, ...

Visad

Tvärskogsvägen, Kv Vesslan, Tyringe

Planlagd industritomt vid den östra infarten till Tyringe, s...

Visad

Pilvägen 1 , Vittsjö

Mark i Vittsjö, planlagd för småindustri

Visad

Boställsgatan , Bjärnum

Planlagd industrimark i nordvästra delen av Bjärnum, nära g...

Visad

Hyggesvägen , Hästveda

Mark planlagd för industri och handel i södra delen av Hästv...

Visad

Blankettvägen 4 , Bjärnum

Planlagd industrimark i nordvästra delen av Bjärnum, nära ge...

Visad

Tyringe östra industriområde/Rv 21 , Tyringe

Planlagd mark för industri och handel vid den östra infarten...

Visad

Lunnvägen, Hästveda

Planlagd industrimark i södra delen av Hästveda.

Visad

Industrigatan 6, Vittsjö

Industritomt i Vittsjö, planlagd för småindustri. Området li...

Visad

Krossgatan, Läreda Industriområde

Planlagd industrimark i området Läreda nordost

Visad

Blankettvägen, Bjärnum

Planlagd industrimark i nordvästra delen av Bjärnum, nära ge...

Visad

Hyggesvägen, Hästveda

Planlagd tomt för industri och handel i södra delen av Hästv...

Visad

Skenvägen, Läreda Industriområde

Planlagd mark för industri, kontor och handel i området Läre...

Visad

Gransätersvägen, Vittsjö

Planlagd industrimark vid södra infarten till Vittsjö, nära ...

Visad

Hyggesvägen, Hästveda

Mark planlagd för småindustri och handel i södra delen av Hä...

Visad

Hässleholm nord, Hässleholm

Mark planlagd för industri i området Hässleholm nord

Visad

Verkstadgatan, Vittsjö

Mark planlagd för småindustri - ev. jämte bostad, intill väg...

Visad

Industrigatan, Sösdala

Mark planlagd för småindustri, ev. jämte bostadsändamål, vid...

Visad

Industrigatan, Sösdala

Planlagd industrimark i södra delen av Sösdala, vid infarten...

Visad

Riksväg 21, Tyringe

Planlagd industrimark vid den östra infarten till Tyringe, n...

Visad

Tvärskogsvägen, Tyringe

Planlagd industrimark vid den östra infarten till Tyringe, s...

Visad

Gransätersvägen, Vittsjö

Mark planlagd för småindustri vid södra infarten till Vittsj...

Visad

Samlarvägen, Läreda Industriområde

Mark planlagd för industri i områddet Läreda sydost

Visad

Herkulesvägen, Läreda Industriområde

Mark planlagd för småindustri i omådet Läreda nordost

Visad