Brixfastigheter AB

Kontaktpersoner
Lokaler

Ängsholmen 7, Övriga områden

Garage.

Lokaltyp Övrig lokal
Yta 75 m²

Ängsholmen 6, Övriga områden

Lokaltyp Produktionslokal
Yta 130 m²

Ängsholmen 7, Övriga områden

Lokal

Lokaltyp Övrig lokal
Yta 75 m²

Ängsholmen 7, Övriga områden

Lokaltyp Lagerlokal
Yta 150 m²

Ängsholmen 7, Öjebyn

Lokaltyp Lagerlokal
Yta 14 m²