Fastighetsgruppen Väst AB

Konton
Uthyrare
Leif Eriksson

leif@fastighetsgruppenvast.se

054-13 00 00 / 054-80 00 01

Artiklar
Lokaler

Kyrkogatan 11, Åmål

Vi har nu en ledig butikslokal på 50 kvadratmeter. Ca 40 kvm...

Visad