Boden Sågen AB

Kontaktpersoner
Lokaler

Moråsvägen 2, Centrala Boden

Denna lokal på totalt ca 1200 m2 består av limträstomme på betong- platta med isolerade väggar och tak. Byggnaden är långsträckt och vinklad. I dagsläget är den försedd med en isolerad mellanvägg så att en uppvärmd del på ca 620 m2 bildas i ena änden av byggnaden. Resten av byggnaden är kall del. Proportionerna mellan varm och kall del kan förändras då avställda uppvärmningsanordningar finns i den kalla delen samt att mellanväggen kan flyttas. Byggnadens invändiga bredd (innanför limträstommen) är 9,3 m och invändig takhöjd (under limträstommens lägsta del) är 6,5 m. Den långa byggnadsdelen är ca 108 m lång (varmdel 62 m och kall del 46 m). Vinkeln i ena änden är ca 15 m lång. I direkt anslutning till lokalen 1 trappa upp med fönster som medger direkt insyn i lokalen finns kontor och personalutrymmen toalett och trinettkök. I byggnadsdel som förbinder f d råsorteringen och f d såghus (14 x 23 m) finns, förutom ovannämnda kontor, lagerutrymmen m m. Dessutom finns en kompressor i lokalen.

Lokaltyp Produktionslokal
Yta 1 200 m²

Moråsvägen 2, Boden

Denna lokal är ca 80 m lång med en invändig bredd på ca 12,5 m och består av två plan. I bottenplanet finns betongfundament från den demonterade såglinjen kvar. Mellanbjälklaget består av en stålkonstruktion som vilar på stående stålbalkar som stödjer på bottenplanet. Modifiering av lokalen för annan användning kräver troligen borttagning av betongfundamenten och eventuell modifiering/demontering av mellanbjälklaget. I direkt anslutning till såghuset finns kontor, arkiv, personalutrymmen med omklädningsrum, dusch och bastu samt lunchrum. Dessa lokaler har renoveringsbehov.

Lokaltyp Produktionslokal
Yta 1 000 m²

Moråsvägen 2, Fagernäs

Upp till 7000 m2 asfalterad yta lämplig för uppställning av containrar, maskiner, fordon m m. Även lagring av råmaterial, bulkvaror m m.

Lokaltyp Mark / tomt
Yta 1 000 m²